Marka patent işlemleri

Marka Tescili için Gerekli Belgeler


Marka, firmaların hedef kitlelerine mevcut ürün ya da hizmetleri ile ilgili bilgi verdikleri soyut varlıktır. Marka, firmaların kimliği niteliğindedir. Bu nedenle hukuki olarak koruma altına alınmalıdır. Markaların hukuki yollar ile koruma altına alınması da marka tescil belgesi sayesinde gerçekleşir. Marka tescil belgesi alabilmek için marka tescil başvurusu yapılmalıdır. Marka tescili sürecinde de bu başvuru için gerekli evraklar bulunmaktadır.

Marka tescil nasıl yapılır?” başlıklı yazımız dikkatinizi çekebilir.

Marka Tescil Belgesi Nedir?

Marka tescil belgesi, markaların kanunen korunmasını sağlayan belgelerdir. Marka tescilini almak için yürütülen süreçte bazı aşamalar bulunmaktadır. Marka tescil belgesi, firmaların fikri ve sınai haklarının korunması için destek olur. Marka tesciline sahip olan markalar, piyasada marka isimlerinin kullanılması durumunda hukuki üstünlüğe sahip olur. İsim tescili alındıktan sonra aynı isimle üçüncü şahısların işlem yapması, hukuki olarak marka tescili olan markaya üstünlük sağlar.

Marka tescil belgesi, marka sınıfları içerisinde bulunan ürün ya da hizmet grupları içinden alınabilmektedir. Markanın yasal olarak korunmasını sağlayan tescil işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılmaktadır. İsim tescil hakkı alınan bir marka, taklitlerinin çıkması durumuna karşı da koruma altında olur.

Marka Tescili Nasıl Alınır?

Marka tescil işlemleri için öncelikle marka başvuru formu doldurulmalıdır. Marka tescili için gereken tüm işlemler, Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden yürütülmektedir. Marka tescil belgesi, markanın yasal olarak kullanım hakkını, patent sahibine sunmaktadır. Tescili alınmış bir marka, üçüncü kişiler tarafından kullanılamamaktadır.

Marka tescil belgesi almak için öncelikle markanın belirlenmesi gerekmektedir. Belgenin alınabilmesi için marka patentini alma koşulları tam olarak yerine getirilmelidir.

Marka oluşturmak için gerekli aşamalar tamamlandıktan sonra marka araştırması yapılmalıdır. Bu araştırma, aynı isimde ya da benzer isimde marka olup olmadığını gösteren bir çalışmadır. Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden yapılan sorgulamada marka sınıfları da göz önünde bulundurulmalıdır. Marka sınıfları içinden yapılan marka araştırması sonrasında başvuru yapılacak olan marka için bir risk yoksa marka tescili için başvuru yapılır. Marka tescil belgesi başvurusu, markanın temsil ettiği ürün ya da hizmet sınıflarından yapılmalıdır. Ek olarak ileriye yönelik ürün ya da hizmet gamı olacaksa bu ürün ya da hizmetlerin yer aldığı marka sınıfları da başvuru esansında göz önünde bulundurulmalıdır.

Marka tescil belgesi almak için yürütülen marka süreci çoğunlukla marka vekilleri tarafından yapılmaktadır. Marka vekilleri, marka sahibi tarafından atanmaktadır. Marka vekilleri sayesinde marka tescil süreçleri daha profesyonel olarak yürütülmektedir. Bu aşamalarda aksayan bir durum olduğunda marka başvurusu reddedilir. Bu nedenle marka tescil süreçlerinin marka vekilleri tarafından yürütülmesi, daha sağlıklı bir süreç olmasını sağlayacaktır. Marka tescil belgesi için yapılan başvuru sonrası, seçilen marka sınıflarına göre şekil ve benzerlik incelemesi yapılmaktadır. İnceleme sonrası Resmi Marka Bülteni’nde yayımlama aşamasına geçilir. Bu yayımlama kararı çıktıktan sonra iki aylık bir itiraz süreci bulunmaktadır. Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanan marka, iki aylık süreçten sonra itiraz gelmediği ya da itirazların reddedildiği durumlarda belgelenme aşamasına geçer. Marka tescil belgesi için ödeme yapıldıktan sonra belge işlemleri tamamlanmış olur.

 

Marka Tescil Belgesi İçin Gerekli Belgeler Nedir?

Marka tescil belgesi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerekli belgelerin eksiksiz iletilmesi gerekmektedir. Patent alma şartları ve marka tescil belgesi evrakları, belirtilen şekillerde tamamlanmalıdır. Bu evraklar;

  • Marka tescil başvurusu yapılacak olan markanın logo, yazı karakteri, amblemi, ambalajı ya da etiketi gibi kurumsal unsurları. Bu evraklar, aynı zamanda logo tescil işlemleri içerisinde de yer almaktadır.
  • Şahıs başvuruları (gerçek kişiler) için marka tescil belgesi başvurusu yapacak olan kişinin T.C kimlik numarası (nüfus cüzdanı fotokopisi).
  • Tüzel kişiler için ticari unvanın tamamı, şirkete ait olan vergi dairesi ve vergi numarası (vergi levhası), şirketin açık adresi
  • Marka tescil belgesi başvurusu yapılacak olan malların ya da hizmetlerin listesi. Bu liste marka sınıfları belirlemek için kullanılmaktadır.
  • Vekaletname ya da sözleşme. Marka tescil belgesi süreçlerini yürütmede kullanılmak üzere vekalet vermek için gerekli belgeler bulunmaktadır.
  • Marka tescil belgesi için ödeme yapılan başvuru ödeme dekontu.

Marka tescil belgesi almak için yürütülen her süreç, prosedüre uygun olarak yapılmalıdır. Logo tescili, isim patenti başvurularında da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından talep edilen evraklar tamamlanmalıdır. Türk Patent ve Marka Kurumu, online evrak sistemi ile bu evrakları talep etmektedir. Marka tescil belgesi alımında fiyatlar, başvuru yapılan marka sınıfları doğrultusunda değişiklik göstermektedir.